Home » Autisme

Begeleiding bij Autisme

 

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met verschillende vormen van autisme in verschillende leeftijden. Zo was ik ambulant gezinsbegeleider, hield ik gezinsobservaties, gaf ik psycho-educatie aan zowel kinderen/ jongvolwassenen en ouders en ook was ik persoonlijk begeleider van volwassenen met een vorm van autisme binnen een woonvorm. 


Echt contact

Wat ik het meest bijzondere vind aan mensen met autisme is dat ze vaak bijzonder getalenteerd zijn. Ik werk dan ook graag vanuit iemands kwaliteiten en talent en zoek daarbinnen een ingang. Natuurlijk kan dat niet altijd, zeker niet bij jongere kinderen, dan kan contact erg moeizaam verlopen. Toch geldt ook hier dat geduld, vertrouwen, en creativiteit mijns inziens ingrediënten zijn voor een samenwerking. 
Vaak hoor je zaken als structuur, duidelijkheid en regelmaat, allemaal waar, maar ik geloof dat de begeleiding van iemand met autisme veel verder gaat dan dat. Het moet gaan over écht contact en eigenlijk gaat dat uiteindelijk vaak níet over autisme, maar over alledaagse dingen in iemands leven. Ik geloof er maar héél zelden in dat iemand is 'uitbehandeld' en eveneens zelden in 'het is gewoon gedragsmatig'. Heel vaak is problematisch gedrag, of het vastlopen in situaties terug te herleiden naar voorgaande gebeurtenissen, alleen zijn ze voor mensen zonder autisme bijna niet waar te nemen.


Hetgeen ik kan bieden aan kinderen/ jongvolwassenen met autisme en hun ouders is heel breed en altijd in afstemming met u.
Hieronder vindt u een aantal vormen van begeleiding en ondersteuning die ik biedt.

*  Gezinsobservatie, advies en training
*  Individuele coaching bij alledaagse zaken

*  Psycho-educatie

* Jobcoaching
*  Communicatie via Visualisatie 

* Ondersteuning bij ADL (met name motivatie)
* Algemene begeleiding 

 Vergoedingen:
Ik werk op basis van PGB.